Эс Эй Групп ХХК

Стор Алианс буюу Эс Эй Групп ХХК нь худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний уламжлалт болон цахим суваг, мэдээллийн технологи, барилга, үндсэн хөрөнгийн шинэчлэл өөрчлөлт, шинэ дэвшилтэт техник, технологи, технологижсон бүтээгдэхүүн,  үйлчилгээ нийлүүлэлтийн чухал ач холбогдолтой төсөл, хөтөлбөрүүдийг зах зээлд нэвтрүүлэх зорилгоор ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл