АЯ ТУХТАЙ ДЭЛГҮҮРИЙН ПЛАТФОРМ БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ

Стор Алианс групп нь “Хамтын түншлэл – Хамтын хөгжил” уриан дор “Худалдаа-үйлдвэрлэл-түгээлт,нийлүүлэлт”-ийн үндэсний цогц системийг хөгжүүлэх “Үндэсний ая тухтай сүлжээ дэлгүүр” -ийн платформ байгуулах төслийг санаачлан дараах 6 дэд төслийн хамт хэрэгжүүлж байна.

ТӨСЛИЙН ГОЛ АГУУЛГА

Дэлгүүрийн үйл ажиллагаа борлуулалтанд төвлөрч ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх цогц систем бүтээх

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

Дэлхийн чиг хандлага зөв төлөвлөлт – эко амьдрал – оновчтой хэрэглээ дээр суурилсан, франчайзинг дэлгүүрүүдээр жижиглэнгийн худалдаа, үйлчилгээг шинэ төвшинд гаргах

АЛСЫН ХАРАА

Байгаль дэлхий, хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл хэрэглээ – урт наслалт руу хөтлөх жижиглэнгийн худалдааны хөтөч байх

ТӨСЛИЙН ДАВУУ ТАЛ

» Хууль эрх зүйн таатай орчин
» Хөрөнгө оруулалтын тогтвортой бодлого
» Улсын болон хотын хөгжлийн хөтөлбөр

» Дэд бүтэц бүхий бизнесийнсистем
» Худалдаанд суурилсан үйлдвэрлэлийнтехнологи
» Тээвэр- логистикийн сүлжээ

» Хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн дэмжлэг
» Ажиллах хүчний сургалт, дадлагажуулалт
» ОУ-ын технологи нэвтрүүлэх, нутагшуулах

Төслийн зорилт

Төслийн хүрээнд бид 2019 онд дараах зорилтууд тавин ажиллаж байна

0

Ая тухтай дэлгүүрийн тоо

0

Үйлдвэрийн тоо

0

Түгээлт нийлүүлэлтийн төв

0

Хөнгөлөлттэй барааны дэлгүүр

0

Японд монголын төслийн туршилтын баазыг ажиллуулах

0

Ажилтан зуучлал гадаадад 34, дотоодод 340

0

Шинээр боловсруулах стандарт

0

Ажлын байр

0

ERP систем нэвтрүүлэх

0

Санхүүжилтыг дэмжих хөтөлбөрийг эхлэх

ТӨСӨЛД ОРОЛЦОГЧДОД

Хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн

Бэлэн загвар, батлагдсан ноу, хаугаар бизнесээ удирдах

Хүний нөөцийн хөгжлийн тогтвортой бодлого

Санхүүжилтийг дэмжих бодлого

Бусад бизнесийг дэмжих, хөгжүүлэх өргөн боломж

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ НАРТ

Татварын хөнгөлөлт, хууль эрх зүйн орчны дэмжлэг

Гишүүдийн нэгдэл, ажиллах хүчний солилцооны хөтөлбөр

Худалдааны платформын суурь бүрдүүлсэн

Уб хот, 14 аймагт салбар зөвлөлтэй

Үйлдвэр, логистик, худалдааны кластр систем /ажиллах хүчний цалин бага, орон нутгийн түүхий эд нийлүүлэлт